zpět

Církev adventistů sedmého dne

Více informací najdete na www.casd.cz.

Církev adventistů sedmého dne vznikla a začala působit v 60. létech 19. století v Severní Americe. Do začátku 20. století se rozšířila ze Spojených států do zemí všech kontinentů, kde zakládala sbory věřících, školy a zdravotní instituce. Největší růst zaznamenala po 2. světové válce v západních zemích i v zemích rozvojového světa. V roce 1996 působilo jejích téměř 13 tisíc kazatelů a misionářů společně s 9 miliony členů v 38 tisících sborech v 212 zemích všech kontinentů. V roce 2002 přesáhl počet členů církve 12 milionů.

Historie adventizmu v českých zemích začíná kolem roku 1890. První misionář, Antonín Šimon přišel z Německa a první sbor církve byl založen v roce 1902 v Praze. Postupně se rozrůstal počet věřících a byly založeny sbory v Luži, Liberci, Jablonci, Těšíně, Brně a na Slovensku. Vydatnou pomocí bylo založení církevního nakladatelství v Opavě a později v Brně. Řada kolportérů prodávala knihy a časopisy vydávané církví. V roce 1919 vznikla samostatná unie Církve adventistů v Československu, která postupně početně rostla. V roce 1911 bylo na území pozdějšího Československa 249 pokřtěných členů, v roce 1935 jich bylo 3.546 a v roce 1996 v církvi v České a Slovenské republice spolupracovalo 106 kazatelů s 9.800 členy ve 212 sborech a skupinách.

 

Sbor v Berouně

Obecné informace o bohoslužbách jsou pod odkazem bohoslužby, konkrétní rozpis pak pod odkazem sborová oznámení.

Důležitá data sboru v Berouně jsou pod odkazem historie sboru.