zpět

Kronika sboru Beroun

(1972 - 1982)

 

V roce 1972 začíná nová etapa života sboru v Berouně. Sborové práce se ujímá mladý absolvent biblického semináře bratr Petr Harastej, který brzy po svém nástupu nadchl členy sboru pro stavbu vlastní nové modlitebny v Berouně-Závodí.

Bratr Petr Harastej - kazatel sboru v letech 1972 - 1977

Díky pochopení Okresního národního výboru a velkému úsilí bratří a sester, kteří obětovali všechen volný čas této práci, byla stavba dokončena. 6. červenec 1974 je nazapomenutelně zapsán v srdcích všech členů sboru Beroun, neboť v tomto dni byla předsedou církve bratrem Sládkem za účasti vedení českého sdružení tato modlitebna vysvěcena.

Nově otevřená modlitebna sboru Beroun-Závodí vysvěcená předsedou ústřední rady církve bratrem Sládkem za přítomnosti vedoucích českého sdružení

Bratr Harastej působil ve sbořích Beroun a Příbram do roku 1977. Po něm nastoupil službu kázání evangelia bratr Jaromír Ludvík, který zde z Boží milosti působil až do roku 1982, kdy byl vystřídán bratrem Jaroslavem Doubravským.

Bratr Jaromír Ludvík - kazatel sboru v letech 1977 - 1982

Bratr Jaroslav Doubravský

zpět