zpět

Kronika sboru Beroun

(1952 - 1957)

 

Však jen pět týdnů se sbor těšil z nové modlitebny. Koncem roku 1952 padl stín zármutku na celou naši církev, když byla zastavena její činnost v celé naší vlasti. Shromáždění se vrátila zpět do bytů našich členů sestry Zahrádkové, Holasové a Jenčíkové. Samostatná skupina pak zůstala v Hudlicích a několik jednotlivců zůstalo v okolí Berouna. Sbor však nezůstal bez péče. O duchovní vzdělání se střídavě starali kazatelé slova Božího - bratři Drápal, Cepl, Kantor, Kovařík, Špinar Karel, Bureš a také laičtí kazatelé z Prahy. Však v době tak těžké, po té, kdy bratr Voráč byl pověřen prací ve východních Čechách, převzal odpovědnost za celou oblast Berounska bratr Jan Váhala.

Bratr Váhala - kazatel sboru v letech 1952 - 1956

Staral se jako duchovní pastýř o sbor do znovupovolení církve v roce 1956. Pak odešel na Ostravsko a na sbor se vrátil kazatel bratr Voráč. Bohoslužby se konaly v modlitebně církve československé v Berouně na náměstí.

Sbor církve československé v Berouně na náměstí, kde se scházel sbor r. 1956 po znovupovolení církve

Po několika měsících v roce 1957 byl pověřen duchovenskou správou ve sboře Beroun bratr Alois Žurek a sestra Jakoubějová - Loskotová, absolventka biblického semináře jako biblická pracovnice.

Bratr Žurek - kazatel sboru v letech 1956 - 1962

Sestra Loskotová - biblická pracovnice sboru

Členové sboru Beroun

zpět