zpět

Historie sboru Církve adventistů sedmého dne v Berouně

 

1950 - 1952 - Zakládání sboru

1952 - 1957 - Zákaz církve a obnovení sboru v Berouně

1957 - 1972 - Život sboru

1972 - 1982 - Sbor v nově zbudované modlitebně v Tylově ulici

 

(Texty a fotografie jsou přejaty z Kroniky sboru Beroun, nejsou jazykově upravovány.)